KATSUO BOSHI BONITO FLAKES (WADAKYU) 500GR (E2015)