Προϊόντα

Καλαμάρι καθαρισμένο

Mondo Del Mare επιλογές: 

Ολόκληρο φιλέτο 10/20 | 20/40 | U10: Κίνας, Ινδίας, Παταγονίας

Καθαρισμένο κομμένο: Παταγονίας, Ινδίας